✓ Site Sakinlerinin SMS ile bilgilendirilmesi.
✓ Site Sakinleri ile telefon üzerinden iletişiminin etkin bir şekilde sağlanması.
✓ Gerekli ilanların Bilgi Panolarına asılması.
✓ Site Sakinlerinin şikayetlerinin alınması, incelenmesive çözüme kavuşturulması.
✓ Site sakinlerinin dilediğinde şirket bünyesinden bir yetkiliyle iletişim sağlama imkanı.
✓ Aylık Gelir – Gider Tabloları ile Faaliyet Raporlarının Site Sakinlerine ilan edilmesi.
✓ İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilirlik.
✓ İletişim ağına katkı sağlanması ve ilgili haberler, gelişmelere yer verilmesi.