✓ Filtrasyon sistemi kontrolü.
✓ Havuz dip temizliğinin yapılması.
✓ Filtrasyon pompasının temizlenmesi.
✓ Havuz suyu kimyasallarının değerlerinin ölçülmesi,
değerlerin ilan tablosunda herkese duyurulması.
✓ Havuz suyuna gerekli olan kimyasalların düzenli olarak atılması.
✓ Havuz yüzey ve çevre temizliğinin yapılması.
✓ Havuzun tesisatının düzenli olarak kontrollerinin yapılması.