✓ Kat malikleri yada kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması.
✓ Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması.
✓ Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki itilafların çözüme kavuşturulması.
✓ Genel Kurul Toplantıları ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması.
✓ 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin yerine getirilmesi.